USW Freelancers Academy 2018 (Cymraeg)

Ffurflen Gais Academi Gweithwyr Llawrydd PDC 2018

Darparwch gyfeiriad e-bost personol/busnes a fydd yn weithredol ar ôl i chi adael y brifysgol
Disgrifiwch eich syniad, cynnyrch neu syniad busnes mewn dim mwy na 200 o eiriau. Trosolwg yw hwn yn unig.

Cam Datblygu

Mae hon yn adran bwysig. Bydd yn ein helpu i bennu pa mor bell ydych chi wedi mynd gyda’ch syniad a pha gefnogaeth allai fod yn addas i chi. Dylech ystyried a ydych chi wedi gwneud prototeip, ydych chi wedi profi’r farchnad, a oes unrhyw feysydd ble rydych chi angen cefnogaeth, a ydych chi’n gwybod y costau i ddatblygu’ch syniad ymhellach?
Pa angen mae’ch syniad yn ei bodloni? Ar gyfer pwy mae’r cynnyrch/gwasanaeth? Pwy yw cwsmeriaid neu ddefnyddwyr eich cynnyrch/gwasanaeth? Beth yw tueddiadau’r farchnad? Pa gystadleuaeth sydd yno i chi a sut byddwch chi’n cystadlu?

Amdanoch chi

A oes angen i chi ddatblygu sgiliau/gwybodaeth ychwanegol i gychwyn eich syniad? Nodwch unrhyw unigolion eraill sy’n rhan o ddatblygu’r syniad hwn neu o sefydlu’r busnes ac a ydynt yn fyfyrwyr/graddedigion PDC.

Cyllid

Faint byddwch chi’n codi ar gyfer eich cynnyrch/gwasanaethau? Ydych chi wedi meddwl am y costau o sefydlu a rhedeg eich syniad?

Y dyddiad cau i ymgeisio yw Dydd Llun 7 Mai 2018

Cwblhewch yr adran hon gydag unrhyw beth arall rydych yn teimlo bydd yn cefnogi’ch cais, gallai hyn gynnwys dolenni gwe, lluniau...

Proses cymeradwyo

Os byddwch yn cyrraedd y rhestr fer, byddwn yn rhoi gwybod i chi a bydd angen i chi dalu blaendal o £25.

Caiff y blaendal ei ad-dalu’n llawn wedi i chi fynychu’r 5 diwrnod.

Byddwch yn ymwybodol bod di modd i ni gadw lleoedd heb daliad llawn, hyd yn oed os yw’ch cais wedi cael ei gymeradwyo.

Cyfrinachedd

Bydd yr holl wybodaeth yn y ffurflen gais hon yn cael ei drin yn gwbl gyfrinachol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch enterprise@southwales.ac.uk or call 01443 654832.